Oops...
Slider with alias media not found.
02

Sesje funkcjonujące pod nazwą Gry Rozwijające realizowane są zarówno na poziomie Gąsienice jak i na poziomie Motyle. Zajęcia mają ogromny wpływ na kształtowanie dziecięcej wyobraźni kreatywnej, kształtują umiejętności: odczytywania symboli, językowe i komunikatywne. Uczą twórczego rozwiązywania problemów, samoregulacji oraz poprawiają poczucie własnej wartości.

W ramach zajęć z modułu Gry Rozwijające na poziomie Gąsienice dla dzieci przygotowano 30 sesji. Aktywności z tego modułu pomagają udzielać odpowiedzi na pytanie: Czym to może być?

Podczas zajęć dzieci: dzielą się swoimi pomysłami i słuchają pomysłów innych, podają przykłady przedmiotów pasujących do opisu, podają przykłady na rozwiązywanie problemów, poprawiają błędy znajdujące się w obrazkach codziennego użytku, szukają sposobów na usuwanie niezgodności, właściwie nazywają przeciwieństwa, potrafią ułożyć obrazki w określonym kształcie, tworzą rysunki na podstawie szczegółów, potrafią analizować sytuację zarówno z dobrej jak i złej perspektywy, wyjaśniają jak zmieniają się przedmioty z upływem czasu, rozumieją podstawowe zjawiska fizyczne, są w stanie opowiedzieć historyjkę.

Dla poziomu Motyle przygotowano 30 sesji z zakresu Gry Rozwijające. Dzięki zajęciom dzieci: potrafią nazwać przedmioty znajdujące się na rysunku, są w stanie znaleźć usterkę w zabawce, dopasowują obrazki do cieni przedmiotów, wiedzą czym jest wyraz twarzy, tworzą hybrydowe przedmioty mające dwie odrębne funkcje, zauważają rozbieżności między kształtami. Dopasowują obrazki rzeczywiste do symboli wizualnych, koncentrują się i prawidłowo uzupełniają obrazki, rozumieją koncepcję wielkości, przestrzegają zasad zabawy, poznają nazwy ssaków i ptaków.

Dzieci, które mają okazję uczestniczyć w zajęciach z modułu Gry Rozwojowe potrafią myśleć logicznie, angażować swoją wyobraźnię i doskonale radzą sobie z planowaniem. Zdobyte w ten sposób doświadczenia ułatwiają im funkcjonowanie w życiu codziennym i pozwalają łatwiej zrozumieć wiedzę przekazywaną na dalszych etapach edukacji.

to top button
Translate »