20 stycznia 2018

Żłobki

W placówkach MegaMocni na Zaspie, Chełmie, Suchaninie oraz Stogach funkcjonują grupy żłobkowe. Dzieci otoczone są pełną opieką i bezpieczeństwem przez doświadczony peresonel. Dzięki temu rodzice mają pewność, że dziecko powierzone pod naszą opiekę jest bezpieczne i szczęśliwe, przebywa z rówieśnikami na podobnym etapie rozwoju. Już w żłobku wspieramy i zachęcamy dzieci do nabywania nowych umiejętności mentalnych, manualnych i motorycznych.

Zabawy Fundamentalne

W Żłobku realizujemy brytyjski program przeznaczony dla dzieci w wieku 0-6 lat - "Zabawy Fundamentalne". Program ten jest bazą do właściwego rozwoju ruchowego jak i psychicznego dziecka. "Zabawy Fundamentalne" powstały w wyniku wieloletnich badań dwóch ekspertów w dziedzinie edukacji wczesnoszkolnej: Gordona Drydena i Colina Rose.

Gimnastyka ogólnorozwojowa

Realizujemy zajęcia mające na celu kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz rozwijanie motoryki i koordynacji ruchowej. Pod okiem nauczyciela maluchy ćwiczą samodzielnie, a także uczestniczą w grach i zabawach ruchowych z rówieśnikami.

Zdrowie

W Przedszkolach i Żłobkach MegaMocni staramy się zapewnić równe szanse dla wszystkich dzieci. Nasze placówki przyjmują dzieci z chorobami przewlekłymi takimi jak cukrzyca, astma i alergie pokarmowe. Prowadzimy własną kuchnię, która realizuje specjalistyczne diety na podstawie jadłospisów sporządzonych przez dietetyka.

Zajęcia plastyczne

W żłobku jedną z ważniejszych form aktywności dzieci, są zajęcia plastyczne. Dają im one dużo radości. Dziecko ogląda, działa, komunikuje się z innymi, uczy się samodzielności, kształtuje osobowość i rozwija inwencję twórczą. Tworząc prace plastyczne najmłodsi rozwijają własną wyobraźnię i pomysłowość, ćwiczą motorykę małą i doznają silnych przeżyć, które wynikają z możliwości wyrażania własnych myśli i uczuć za pomocą różnorakich środków plastycznych.