18 kwietnia 2018

Ty-Ja-Świat

TY - JA - ŚWIAT


W ramach zajęć z modułu Ja – Ty – Świat, dzieci poznają obszar pełen symboli modeli wizualnych. To właśnie dzięki nim przedstawiają samych siebie jako istoty fizyczne, emocjonalne oraz społeczne. W ten sam sposób uczą się postrzegać naturalny i materialny świat, a nawet przedstawiają wiedzę o istotach żywych i nieożywionych.
Zajęcia z tego zakresu odbywają się wyłącznie na wczesnym poziomie edukacyjnym, czyli na poziomie Gąsienic i zawierają 30 sesji tematycznych.

W zakresie poznawania samego siebie dziecko odkrywa emocje takie jak: szczęście, smutek, złość, strach, odrazę i potrafi je wyrażać. Dowiaduje się, że ludzkie ciało tworzą: szkielet, mięśnie oraz skóra. Umie określić swoją płeć i rozumie, że nie jest to zależne od ubrania. Dzięki prowadzonym zajęciom integruje się z grupą i potrafi wymienić imiona swoich kolegów bawiących się z nim w grupie.

W zakresie poznawania świata dziecko pozyskuje przydatne informacje takie jak: zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulice, poznaje konsekwencje podawania informacji dotyczących swojego miejsca zamieszkania, rozpoznaje obowiązki zwierząt i wskazuje różnice pomiędzy nimi, odkrywa świat roślin, określa z czego wykonane są przedmioty codziennego użytku, poznaje i opisuje pory roku.

Dzięki zajęciom modułowym tej kategorii dziecko wie, jak w praktyczny sposób wykorzystać swoją wiedzę mówiąc o zależnościach jakie zachodzą w otaczającym je świecie, rozumie cel wykonywania rutynowych codziennych czynności.
Jest to bardzo wartościowy blok zajęć, ponieważ buduje on świadomość w człowieku od najmłodszych lat.

Według badań naukowych jedynie do piątego roku życia kształtuje się osobowość dziecka. W tym okresie chłonie ono najwięcej bodźców ze środowiska zewnętrznego, co pozwala kształtować w ten sposób jego światopogląd. Dlatego im szybciej pomożemy dziecku w świadomy sposób profilować inteligencję emocjonalną, tym łatwiej będzie funkcjonować mu w dorosłym życiu.