18 kwietnia 2018

Program literacki

PROGRAM LITERACKI

Na każdy poziomie trudności przygotowano odrębny zestaw bajek edukacyjnych, by w pełni móc kształtować umiejętności takie jak: słuchanie, rozumienie treści, zapamiętywanie, współodczuwanie, wypowiadanie się, intonowanie oraz gestykulację.

Podczas realizowania modułu Programu Literackiego  pod czujnym okiem opiekuna dziecko  wykonuje szereg zadań  mających na celu wykształcenie, a następnie doskonalenie wyżej wymienionych cech. Dzięki tej formie zabawy w łatwy sposób można kontrolować poziom rozwoju dziecka i wciąż go udoskonalać naprowadzając na wybór prawidłowego rozwiązania.

Sesje prowadzone w ramach Programu Literackiego rozwijają w dzieciach zamiłowanie do baśni, pozwalając jednocześnie zrozumieć ich konstrukcję poprzez postępowanie zgodne z ustalonym zestawem procedur.

Program literacki tworzą: wprowadzenie do bajki, zrozumienie bajki, przedstawienie kinestetyczne przy użyciu mediatorów zewnętrznych, modelowanie wizualno-przestrzenne, werbalizacja i teatralne przedstawienie bajki przy użyciu modelu wizualno-przestrzennego.

Podczas zabawy dziecko angażowane jest do zadań, w trakcie których: dzieli się spostrzeżeniami, naśladuje stany emocjonalne  używając charakterystycznych głosów, opisuje postacie, potrafi zastąpić bohaterów bajki symbolami, łączy modele epizodów z ich obrazkami, odczytuje układ figur zastępczych, rozpoznaje wydarzenia, odgrywa prawidłowe kwestie w prawidłowym momencie przedstawienia.

Zajęcia tego typu są pomocne w przypadku zaburzeń zdolności do syntetyzowania i koordynowania funkcji percepcyjnych. Przeprowadzając zabawy ruchowe w trakcie dramy  dochodzi do rozszerzenia koordynacji poza dotychczasową: wzrokowo-ruchową.

W programie Motyle dzieci pracują z bardziej wymagającą lekturą, w której pojawia się więcej bohaterów i wątków.

Sesje Programu Literackiego przygotowują dziecko do nabycia umiejętności czytania i pisania  będących sposobem na samodzielne pozyskiwanie informacji.