12 czerwca 2019

Od bazgrania do pisania

OD BAZGRANIA DO PISANIA

Moduł „Od bazgrania do pisania” programu „Klucz do uczenia się” pomaga małym dzieciom w rozwinięciu umiejętności, jakich potrzebują zarówno do pisania jak i twórczego wypowiadania się za pośrednictwem sztuki. Otrzymują możliwości rozwoju precyzyjnej kontroli ruchu oraz świadomości przestrzennej, jakiej wymagają oba te zadania. Uczą się, jak wykorzystywać znaki na papierze, modelować plastelinę i tworzyć wizualne modele różnych aspektów rzeczywistości przy pomocy różnorodnych środków ekspresji. Uczą się, jak przedstawiać przedmioty będące w ruchu oraz w stanie spoczynku oraz jak wykorzystywać cechy kontrastujące ciała i mimiki, aby przekazywać różne emocje. Uczą się również, jak korzystać z kolorów do wyrażania emocji i tworzenia kontrastujących nastrojów. 

Dlaczego te umiejętności są ważne?

Pisanie i wyrażanie swojej wyobraźni w sztukach plastycznych to wysoce złożone czynności, w których aktywne są podobne umiejętności. Pisanie jest bardzo trudne. Mimo to oczekujemy, że dzieci nauczą się pisać w bardzo wczesnym wieku, pomimo trudności, które się z tym nieodłącznie wiążą i często bez wystarczającego przygotowania. Pisanie obejmuje rozwinięcie umiejętności, na przykład prawidłowego uchwytu ołówka oraz kontrolowania jego ruchu i nacisku, z jakim piszemy. 

Pisanie to również zdolność zapamiętywania, planowania i płynnego wykonywania sekwencji ruchów. Ponadto w czynności tej także konieczna jest zdolność rozumienia celu zadania – litery nie są przypadkowymi kształtami, ale symbolami, które pozwalają nam zapisywać znaczenia. 

Podobnie możemy określić niektóre elementy wymagane do rozwijania kreatywnego tworzenia wyobrażeń symbolicznych. Przede wszystkim dzieci muszą zrozumieć koncepcję modelu wizualnego – możemy wykorzystywać znaki na papierze do oznaczania tego, co widzimy, oraz korzystać z nich w celu komunikowania się z innymi osobami. 

Następnie dzieci muszą mieć możliwość rozwijania zdolności koniecznych do manipulowania kredkami, węglem drzewnym, farbami i plasteliną, muszą ćwiczyć organizowanie i wykonywanie sekwencji ruchów potrzebnych do stworzenia określonego, zaplanowanego znaczenia. Dzieciom potrzebna jest również wiedza o technikach, na przykład technikach zobrazowania ruchu lub wyrażania emocji i nastroju.