18 kwietnia 2018

Matematyka

Matematyka


Sesje z zakresu matematyki prowadzone są wyłącznie w grupie starszych dzieci, czyli wśród Motyli. Dzięki zajęciom uczestnicy poznają język matematyczny, koncepcję miar, uczą się porównywać przedmioty pod względem ilościowym i jakościowym, a nawet badają relacje dzięki którym przyswajają określenia: więcej, mniej, tyle samo.

Podczas zajęć z matematyki wykorzystywane są atrakcyjne pomoce do pracy wspólnej co wspomaga automatyzację ruchów. Ma to ogromne znaczenie w edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ponieważ dzięki temu koncentrują się one na celach działania oraz efektach, a nie na poszczególnych czynnościach.

W ramach realizacji modułu Matematyka 1 i 2 przygotowano aż 68 sesji. Podczas zajęć tematycznych dzieci identyfikują przedmioty, używają przedmiotów o tych samych właściwościach, wzrokowo identyfikują ilość, uczestniczą w tworzeniu scenariuszy, porównują zestawy złożone z innych przedmiotów, starają się oceniać zgodność stosując wizerunek buzi, dzielą się spostrzeżeniami na temat zależności między ilością miarek i ich wielkościami, omawiają treści usłyszanych baśni stosując terminy matematyczne, posługują się liczydłem matematycznym, grupowo rozwiązują zadania, wymyślają przedmioty występujące w danej liczbie, różnicują liczby występujące po sobie, recytują sekwencję liczb w odwrotnym kierunku, gestem obrazują zmiany wielkości, posługują się symbolami mniejszości i większości, porównują długości zaznaczone na osi liczbowej i rysują na niej łuki, rozwiązują układanki logiczne, rozpoznają oznaczenia figur, tworzą własne opowiadania z użyciem liczb, rozpoznają działania matematyczne potrzebne do rozwiązania problemu, stosują znaki plus, minus, równości, rozróżniają pytanie od stwierdzenia, tworzą modele problemu i rozwiązania.

Za sprawą zajęć z modułu Matematyka dzieci stają się samodzielne w wykonywaniu różnych czynności, nawet w przypadku, gdy czynności motoryczne nie są do nich wystarczające. Dzięki udziałowi w zajęciach z modułu Matematyka dzieci doskonale odnajdują się w świecie liczb i bardzo dobrze radzą sobie na dalszych etapach edukacji matematycznej w szkole podstawowej.