18 kwietnia 2018

Matematyka sensoryczna

MATEMATYKA SENSORYCZNA


Zajęcia z modułu Matematyka Sensoryczna rozwijają zdolność analizowania cech przedmiotów posługując się standardami sensorycznymi takimi jak: rozmiar, kolor, kształt. Jest to budowanie podstawy rozwoju umiejętności poznawczych, które pozwalają dzieciom na rozwój umiejętności analizowania świata oraz oceny wyglądu przedmiotów. Dzieje się to za pomocą postrzegania polisensorycznego, które pozwala na przejście od postrzegania globalnego do analitycznego. Dzięki temu wspomagana jest percepcja wzrokowa, z kolei widzenie statyczne kształtowane jest poprzez ruch.

Do realizacji modułu Matematyki Sensorycznej jak sama nazwa wskazuje wykorzystywane są zmysły. Z tego powodu do przyswajania wiedzy są używane różne akcesoria, dzięki którym nawet dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych bez trudu angażują się w wykonywanie zadań.

Zajęcia z zakresu Matematyki Sensorycznej stwarzają możliwość bezpośredniego określenia cech przedmiotów poprzez dotyk i porównanie, dlatego są szczególnie atrakcyjne dla dzieci z poziomu Gąsienic. Zajęcia matematyki sensorycznej stanowią doskonałe przygotowanie do lekcji matematyki odbywających się na dalszym etapie edukacji.

Moduł przewiduje 60 tematów sesji wyłącznie na poziomie Gąsienic. Główne są to układanki, rysowanie palcami w powietrzu, ustawianie dostępnych elementów według rozmiaru, ustawianie wieży z elementów kwadratowych przy użyciu szablonu i korygowanie błędów, wybieranie kart zawierających odpowiedni symbol, obserwacja zmian intensywności barw, układanie witraży przy użyciu figur geometrycznych, podejmowanie próby stosowania pojęć matematycznych, dopasowanie drzwi do odpowiednich domków, malowanie elementów i tworzenie kolejnych odcieni kolorów, rozróżnienie sensu słów wysoko/nisko, charakteryzowanie ukrytych przedmiotów za pomocą matematycznych określeń, prawidłowe zakrywanie figur geometrycznych znajdujących się na kartach. Dzięki takiej formie zadań dzieci w przyjemny i ciekawy sposób zapoznają się z królową nauk.