12 czerwca 2019

Kreatywne modelowanie

KREATYWNE MODELOWANIE

Moduł „Kreatywne modelowanie” rozwija kreatywność i pozwala dzieciom na wspólną pracę w celu realizacji różnych pomysłów
i tworzenia kompozycji artystycznych, poprzez „zgłębianie” materiałów, kolorów i faktur. Poprzez „Kreatywne modelowanie” jesteśmy w stanie nauczyć dzieci, w jaki sposób tworzyć reprezentacje aspektów świata rzeczywistego oraz w ramach tego procesu pomagamy im rozwijać modele mentalne rzeczywistości, których uczą się przedstawiać oraz rozwijać emocjonalną na nie odpowiedź. 

Dlaczego te umiejętności są ważne?

Materiały stworzone na potrzeby programu redukują proces tworzenia wyobrażeń symbolicznych do najbardziej podstawowych elementów konstrukcyjnych. Dzięki temu małym dzieciom – ale także nauczycielom, którzy nie mają zdolności artystycznych! – łatwiej jest spełnić pragnienie stworzenia wiarygodnych wyobrażeń symbolicznych, zanim jeszcze są w stanie dobrą sprawność motoryczną, potrzebną do umiejętnego manipulowania narzędziami artystycznego rzemiosła. Dzięki wsparciu otrzymanemu
w najtrudniejszych, technicznych elementach zadań, małe dzieci są w stanie skoncentrować się na opanowaniu tych elementów zadania, które są w zasięgu ich możliwości. Do tych elementów należy rozpoznawanie kształtów i kolorów, korzystanie z linii
i kropek, używanie całej przestrzeni oraz zrozumienie symetrii i wzoru. Kluczowe jest także rozwijanie osobistej refleksji na temat stworzonej kompozycji. Pracując wspólnie, dzieci uczą się dzielić swoimi pomysłami poprzez rozmowę. Uczą się kontrolować swoje zachowania i uwagę. Uczą się, jak pracować wspólnie oraz jak pomagać sobie w utrzymaniu skupienia na zadaniu.