18 kwietnia 2018

Konstrukcje

KONSTRUKCJE

Moduł funkcjonujący pod nazwą Konstrukcje to zestaw zajęć, dzięki którym rozwija się język matematyczny i zachowania celowe, a dziecko lepiej rozumie otaczającą przestrzeń. W trakcie sesji dzieci mają możliwość: dokonania analizy struktury przedmiotów, planowania, opowiadania o swoich zamierzeniach oraz ich realizacji przy pomocy drewnianych klocków.

Uczą się w ten sposób: postrzegać przedmioty z różnych perspektyw, szukać rozwiązań pozwalających na zbudowanie danej konstrukcji. Dzięki  pracy nad takimi umiejętnościami są w stanie zapanować nad swoją impulsywnością.

Cele edukacyjne w przypadku modułu konstrukcje to: przyswajanie nazw klocków i ich rozpoznawanie po wyglądzie, dopasowywanie trójwymiarowych klocków do odpowiedniego obrazu graficznego, zaliczanie klocków do odpowiedniej grupy, budowanie dróżek o różnej długości, poprawne stosowanie słów określających gabaryt klocków, budowanie ogrodzenia zgodnego ze wskazanym bądź własnym projektem.

Do zrealizowania sesji dla poziomu Gąsienic przygotowano trzydzieści tematów, których poziom trudności zwiększa się każdorazowo. Zaczynając od budowy dróg, przechodzimy do płotów, zagród, ogrodzeń, wejść do bramy, klatki schodowej, tworząc dachy, zjeżdżalnie, mosty, konstrukcje domu i garażu.

Dla poziomu Motyli  również przygotowano trzydzieści sesji, natomiast tematy są bardziej zaawansowane, wymagają większej zręczności i uwzględniają: tworzenie własnych pomysłów budowli, prosząc o właściwą liczbę klocków, dopasowywanie dwuwymiarowych symboli graficznych,  troskę o  obecność części rzeczywistego przedmiotu, dopasowywanie odpowiednich klocków do wykonania planów obrysu, rozpoznawanie widoków z różnych perspektyw, czy korygowanie własnych błędów.

Wymienione zadania stanowią doskonałą formę rozrywki, w której  sprawnie ulokowano elementy edukacyjne. Konstrukcje to wspaniałe zajęcia, które w praktyczny sposób uczą logicznego myślenia i pracy zespołowej.