17 kwietnia 2018

Klucz do uczenia się

„Klucz do uczenia się” to program nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oparty na wieloletnich badaniach

Pomaga on rozwijać umiejętności poznawcze, społeczno–emocjonalne, samoregulację i wczesne umiejętności akademickie, których dzieci będą potrzebowały, by odnieść sukces w szkole i poza nią.

 

Program „Klucz do uczenia się“  składa się z 12 modułów, a każdy z nich ma na celu doskonalenie jednego z fundamentalnych aspektów rozwoju dziecka. Jeden moduł  to odrębny program wpływający na procesy rozwojowe w wybranej sferze.

Większość modułów należących do programu „Klucz do uczenia się“ obejmuje dwa poziomy trudności w zakresie poznawania i doświadczania świata.

Dla dzieci 3-4 letnich przygotowano  program o mniejszym stopniu trudności, mianując go nazwą Gąsienice.  Dla dzieci w wieku 5-6 lat przewidziano program  bardziej zaawansowany, funkcjonujący pod nazwą Motyle.

 

"Klucz do uczenia się" to program:

Oparty na teorii LWA WYGOTSKIEGO

według którego, w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwój ich umiejętności uczenia się, czyli przygotowanie do pełnego korzystania ze swojego potencjału.

Kompletny

Moduły tematyczne realizują najnowszą podstawę programową wychowania Przedszkolnego. W jego skład wchodzą moduły: matematyka sensoryczna, gry rozwijające, od bazgrania do pisania, wizualno- przestrzenne, ruch ekspresyjny, Ty – Ja – Świat, program badawczy, program literacki, kreatywne modelowanie, matematyka i logika, konstrukcje .

Wszechstronny

„Klucz do uczenia się” podzielony jest na 11 modułów tematycznych, z których każdy doskonali w szczególny sposób określone umiejętności.

Unikalny

„Klucz do uczenia się” wybiera te aspekty wiedzy i umiejętności, które najlepiej pasują do realizacji celu, czyli rozwoju umiejętności uczenia się.

Największe osiągnięcia dziecka są możliwe w zabawie,
osiągnięcia, które jutro staną się jego podstawowym
poziomem rzeczywistego działania i moralności.
Edukacja musi być zorientowana nie na wczorajszy
rozwój dziecka, lecz na jego jutro.

Lew Wygotski

W Przedszkolach MegaMocni realizujemy moduły "Klucza do uczenia się":

Noworodka od pięciolatka
dzieli przepaść.
Od pięciolatka do mnie
jest tylko jeden krok.

Lew Tołstoj