1 kwietnia 2019

Dokumenty

Regulaminy

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem promocji „Kupon rabatowy 50% na wpisowe”.

Co zrobić?

Regulamin promocji cenowej „Kupon rabatowy 50% na wpisowe”

REGULAMIN SPECJALNEJ OFERTY PROMOCYJNEJ „Kupon rabatowy 50% na wpisowe”.

1. Organizator promocji
Organizatorem specjalnej oferty promocyjnej „Kupon rabatowy 50% na wpisowe”, zwanej dalej Promocją, jest Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DYNAMO, ul. Startowa 4a, 80-461 Gdańsk, NIP: 583 315 47 06, zwana dalej Organizatorem. 

2. Cel promocji
Promocja ma na celu przyznania rabaty 50% na wpisowe.

3. Warunki skorzystania z promocji
Promocja przeznaczona jest dla osób (zwanych dalej Uczestnikami), które w dniu 06.04.2019 dokonają zawarcia umowy na świadczenie usług opiekuńczo- edukacyjnych (zwany dalej Produktem) oferowany przez jednostkę prowadzącą Niepubliczne Przedszkole i Żłobek MegaMocni Chełm w Gdańsku, ul. Cieszyńskiego 1a.

4.  W ramach promocji Organizator udziela 50% rabatu na wpisowe, które obowiązuje w dniu zawarcia umowy.

5. Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie kuponu rabatowego oraz zawarcie umowy w dniu 06.04.2019 z Organizatorem.

6. Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje.

7. Promocja obowiązuje w dniu 06.04.2019. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia obowiązującej promocji.

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

9. Uczestnikom promocji nie przysługuje prawo zamiany promocji na ekwiwalent pieniężny.

10. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu promocji.

 

 

Zapraszamy do śledzenia Telewizji Przedszkolnej MegaMocniTV oraz naszych mediów społecznościowych.